FANDOM


PSY-Framegear Gamma
PSY(サイ)フレームギア・γ(ガンマ)
PSYFramegearGamma-HSRD-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
PSY
サイフレームギア・
γ
ガンマ
 Tên Nhật (Chuẩn) PSY
サイ
フレームギア・γ
ガンマ
 Tên Nhật (rōmaji) Saifurēmu Gia Ganma
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Psychic / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 0
 Mã số 38814750
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác