FANDOM


Paladin of Felgrand
巨竜の聖騎士(パラディン・オブ・フェルグラント)
PaladinofFelgrand-OP03-EN-SR-UE
 Tên Việt Hiệp Sĩ Mộ Hoàng
 Tên Nhật (Kana)
巨竜の聖騎士
パラディン・オブ・フェルグラント
 Tên Nhật (Chuẩn) 巨竜の聖騎士
パラディン・オブ・フェルグラント
 Tên Nhật (rōmaji) Paradin obu Feruguranto
 Tên Hàn 파라딘 오브 펠그란트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 300
 Mã số 06075801
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác