FANDOM


Paladin of Felgrand
巨竜の聖騎士(パラディン・オブ・フェルグラント)
PaladinofFelgrand-OP03-EN-SR-UE
 Tên Việt Hiệp Sĩ Mộ Hoàng
 Tên Nhật (Kana)
巨竜の聖騎士
パラディン・オブ・フェルグラント
 Tên Nhật (Chuẩn) 巨竜の聖騎士
パラディン・オブ・フェルグラント
 Tên Nhật (rōmaji) Paradin obu Feruguranto
 Tên Hàn 파라딘 오브 펠그란트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 300
 Mã số 06075801
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.