FANDOM


Paleozoic Anomalocaris
バージェストマ・アノマロカリス
PaleozoicAnomalocaris-TDIL-EN-SR-1E
 Tên Nhật バージェストマ・アノマロカリス
 Tên Nhật (rōmaji) Bājesutoma Anomarokarisu
 Tên Nhật (Dịch) Burgesstoma Anomalocaris
 Tên Hàn 버제스토마 아노말로카리스
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 2 Rank StarRank Star
 Loại Aqua / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 0
 Mã số 61307542
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên