FANDOM


Paleozoic Anomalocaris
バージェストマ・アノマロカリス
PaleozoicAnomalocaris-TDIL-EN-SR-1E
 Tên Nhật バージェストマ・アノマロカリス
 Tên Nhật (rōmaji) Bājesutoma Anomarokarisu
 Tên Nhật (Dịch) Burgesstoma Anomalocaris
 Tên Hàn 버제스토마 아노말로카리스
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 2 Rank StarRank Star
 Loại Aqua / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 0
 Mã số 61307542
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.