Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Paleozoic Anomalocaris

7.248bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Paleozoic Anomalocaris
バージェストマ・アノマロカリス
PaleozoicAnomalocaris-TDIL-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật バージェストマ・アノマロカリス
 Tên Nhật (rōmaji) Bājesutoma Anomarokarisu
 Tên Nhật (Dịch) Burgesstoma Anomalocaris
 Tên Hàn 버제스토마 아노말로카리스
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY WATER.svg
 Hạng sao 2 Rank Star.svgRank Star.svg
 Loại Aqua / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 0
 Mã số 61307542
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên