FANDOM


Paleozoic Eldonia
バージェストマ・エルドニア
PaleozoicEldonia-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật バージェストマ・エルドニア
 Tên Nhật (rōmaji) Bājesutoma Erudonia
 Tên Nhật (Dịch) Burgesstoma Eldonia
 Tên Hàn 버제스토마 엘도니아
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 02376209
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]