Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Paleozoic Hallucigenia

7.160bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Paleozoic Hallucigenia
バージェストマ・ハルキゲニア
PaleozoicHallucigenia-TDIL-EN-C-1E.png
 Tên Nhật バージェストマ・ハルキゲニア
 Tên Nhật (rōmaji) Bājesutoma Harukigenia
 Tên Nhật (Dịch) Burgesstoma Hallucigenia
 Tên Hàn 버제스토마 할루키게니아
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 61420130
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên