FANDOM


Paleozoic Hallucigenia
バージェストマ・ハルキゲニア
PaleozoicHallucigenia-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật バージェストマ・ハルキゲニア
 Tên Nhật (rōmaji) Bājesutoma Harukigenia
 Tên Nhật (Dịch) Burgesstoma Hallucigenia
 Tên Hàn 버제스토마 할루키게니아
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 61420130
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.