FANDOM


Paleozoic Hallucigenia
バージェストマ・ハルキゲニア
PaleozoicHallucigenia-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật バージェストマ・ハルキゲニア
 Tên Nhật (rōmaji) Bājesutoma Harukigenia
 Tên Nhật (Dịch) Burgesstoma Hallucigenia
 Tên Hàn 버제스토마 할루키게니아
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 61420130
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]