FANDOM


Paleozoic Marrella
バージェストマ・マーレラ
PaleozoicMarrella-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật バージェストマ・マーレラ
 Tên Nhật (rōmaji) Bājesutoma Mārera
 Tên Nhật (Dịch) Burgesstoma Marrella
 Tên Hàn 버제스토마 마렐라
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 64765016
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]