FANDOM


Paleozoic Opabinia
バージェストマ・オパビニア
PaleozoicOpabinia-INOV-EN-SR-1E
 Tên Nhật バージェストマ・オパビニア
 Tên Nhật (rōmaji) Bājesutoma Opabinia
 Tên Nhật (Dịch) Burgesstoma Opabinia
 Tên Hàn 버제스토마 오파비니아
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 2 Rank StarRank Star
 Loại Aqua / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2400
 Mã số 37649320
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác