Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Paleozoic Opabinia

7.220bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Paleozoic Opabinia
バージェストマ・オパビニア
PaleozoicOpabinia-INOV-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật バージェストマ・オパビニア
 Tên Nhật (rōmaji) Bājesutoma Opabinia
 Tên Nhật (Dịch) Burgesstoma Opabinia
 Tên Hàn 버제스토마 오파비니아
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY WATER.svg
 Hạng sao 2 Rank Star.svgRank Star.svg
 Loại Aqua / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2400
 Mã số 37649320
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên