FANDOM


Paleozoic Pikaia
バージェストマ・ピカイア
PaleozoicPikaia-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật バージェストマ・ピカイア
 Tên Nhật (rōmaji) Bājesutoma Pikaia
 Tên Nhật (Dịch) Burgesstoma Pikaia
 Tên Hàn 버제스토마 피카이아
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 24903843
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]