Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Palladium Oracle Mahad

7.231bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Palladium Oracle Mahad
(しゅ)()(しん)(かん)マハード
PalladiumOracleMahad-MVP1-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
しゅ
しん
かんマハード
 Tên Nhật (Chuẩn)
しゅ
しん
かん
マハード
 Tên Nhật (rōmaji) Shugo Shinkan Mahādo
 Tên Nhật (Dịch) Palladium Priest Mahad
 Tên Hàn 수호신관 마하드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2100
 Mã số 71703785
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên