FANDOM


Palladium Oracle Mahad
(しゅ)()(しん)(かん)マハード
PalladiumOracleMahad-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しゅ
しん
かんマハード
 Tên Nhật (Chuẩn)
しゅ
しん
かん
マハード
 Tên Nhật (rōmaji) Shugo Shinkan Mahādo
 Tên Nhật (Dịch) Palladium Priest Mahad
 Tên Hàn 수호신관 마하드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2100
 Mã số 71703785
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác