FANDOM


Pandemic Dragon
パンデミック・ドラゴン
PandemicDragon-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Việt Tán Dịnh Long
 Tên Nhật パンデミック・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Pandemikku Doragon
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1000
 Mã số 68299524
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác