FANDOM


Parallel World Fusion
平行世界融合(パラレル・ワールド・フュージョン)
ParallelWorldFusion-SDHS-EN-C-1E
 Tên Việt Dung Hợp Thế Giới Song Song
 Tên Nhật (Kana)
平行世界融合
パラレル・ワールド・フュージョン
 Tên Nhật (Chuẩn) 平行世界融合
パラレル・ワールド・フュージョン
 Tên Nhật (rōmaji) Parareru Wārudo Fyūjon
 Tên Hàn 평행 세계 융합
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 54283059
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.