FANDOM


Parallel World Fusion
平行世界融合(パラレル・ワールド・フュージョン)
ParallelWorldFusion-SDHS-EN-C-1E
 Tên Việt Dung Hợp Thế Giới Song Song
 Tên Nhật (Kana)
平行世界融合
パラレル・ワールド・フュージョン
 Tên Nhật (Chuẩn) 平行世界融合
パラレル・ワールド・フュージョン
 Tên Nhật (rōmaji) Parareru Wārudo Fyūjon
 Tên Hàn 평행 세계 융합
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 54283059
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]