FANDOM


Tên Tiếng Anh/Việt của lá này không chính thức.

Parental Seahorse
タツノオトシオヤ
 Tên Nhật タツノオトシオヤ
 Tên Nhật (rōmaji) Tatsunootoshioya
 Tên Hàn 어버이해마
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 1400
 Mã số 54537489
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.