Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Pendulum Back

6.335bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Pendulum Back
ペンデュラム・バック
PendulumBack.png
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
Mã số 76660409
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn có 2 lá bài trong Vùng Dao động của bạn: Chọn mục tiêu 2 quái thú trong Mộ bài của bạn, có Cấp sao nằm giữa Giới hạn Dao động (riêng) của số bài trong Vùng Dao động của bạn; lấy chúng về tay bạn.
English Description
If you have 2 cards in your Pendulum Zones: Target 2 monsters in your Graveyard, each with a Level between (exclusive) the Pendulum Scales of the cards in your Pendulum Zones; add them to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên