FANDOM


Pendulum Call
ペンデュラム・コール
PendulumCall-SDMP-EN-C-1E
 Tên Nhật ペンデュラム・コール
 Tên Nhật (rōmaji) Pendyuramu Kōru
 Tên Hàn 펜듈럼 콜
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 53208660
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 1
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]