FANDOM


Pendulum Rising
ペンデュラム・アライズ
PendulumRising-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật ペンデュラム・アライズ
 Tên Nhật (rōmaji) Pendyuramu Araizu
 Tên Nhật (Dịch) Pendulum Arise
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 74926274
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]