FANDOM


Performage Damage Juggler
Em(エンタメイジ)ダメージ・ジャグラー
PerformageDamageJuggler-CORE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
Em
エンタメイジダメージ・ジャグラー
 Tên Nhật (Chuẩn) Em
エンタメイジ
ダメージ・ジャグラー
 Tên Nhật (rōmaji) Entameiji Damēji Jagurā
 Tên Nhật (Dịch) Entermage Damage Juggler
 Tên Hàn Em데미지저글러
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1000
 Mã số 68819554
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Cấm TCG Cấm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên