FANDOM


Performage Flame Eater
Em(エンタメイジ) フレイム・イーター
PerformageFlameEater-CORE-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
Em
エンタメイジ フレイム・イーター
 Tên Nhật (Chuẩn) Em
エンタメイジ
フレイム・イーター
 Tên Nhật (rōmaji) Entameiji Fureimu Ītā
 Tên Nhật (Dịch) Entermage Flame Eater
 Tên Hàn Em플레임이터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA FIRE.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1600
 Mã số 04807253
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên