FANDOM


Performapal Bowhopper
EM(エンタメイト)ガンバッター
PerformapalBowhopper-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトガンバッター
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ガンバッター
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Ganbattā
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Gunhopper
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1000
 Mã số 37745740
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.