FANDOM


Performapal Bubblebowwow
EM(エンタメイト)バブルドッグ
PerformapalBubblebowwow-TDIL-EN-C-1E
 Tên Việt Hành Giả Bong Bóng Gia Cẩu
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトバブルドッグ
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
バブルドッグ
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Baburudoggu
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Bubbulldog
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 버블도그
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 5
 Loại Beast / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1000
 Mã số 34379489
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác