FANDOM


Performapal Changeraffe
EM(エンタメイト)チェーンジラフ
PerformapalChangeraffe-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトチェーンジラフ
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
チェーンジラフ
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Chēnjirafu
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Chain Giraffe
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 체인지라프
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 5
 Loại Beast / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 500
 Mã số 69228245
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.