FANDOM


Performapal Drummerilla
EM(エンタメイト)ドラミング・コング
PerformapalDrummerilla-CORE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトドラミング・コング
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ドラミング・コング
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Doramingu Kongu
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Drumming Kong
 Tên Hàn EM드러밍콩
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 2
 Loại Beast / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 900
 Mã số 70479321
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.