FANDOM


Performapal Fireflux
EM(エンタメイト)ホタルクス
PerformapalFireflux-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトホタルクス
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ホタルクス
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Hotarukusu
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Fireflux
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 5
 Loại Insect / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1600
 Mã số 12255007
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác