FANDOM


Performapal Flip Hippo
EM(エンタメイト)オールカバー・ヒッポ
PerformapalFlipHippo-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトオールカバー・ヒッポ
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
オールカバー・ヒッポ
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Ōrukabā Hippo
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Allcover Hippo
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 올커버 히포
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 800
 Mã số 91449532
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.