FANDOM


Performapal Flip Hippo
EM(エンタメイト)オールカバー・ヒッポ
PerformapalFlipHippo-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトオールカバー・ヒッポ
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
オールカバー・ヒッポ
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Ōrukabā Hippo
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Allcover Hippo
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 올커버 히포
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 800
 Mã số 91449532
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác