Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Performapal Gongato

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Performapal Gongato
EM(エンタメイト)ドラネコ
PerformapalGongato-TDIL-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトドラネコ
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ドラネコ
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Doraneko
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Gongcat
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 도라고양이
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 2
 Loại Beast / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 09106362
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên