FANDOM


Performapal Gumgumouton
EM(エンタメイト)ゴムゴムートン
PerformapalGumgumouton-TDIL-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトゴムゴムートン
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ゴムゴムートン
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Gomugomūton
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Gumgumouton
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 고무고무튼
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 1
 Loại Beast / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 900 / 2400
 Mã số 08384771
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.