FANDOM


Performapal Gumgumouton
EM(エンタメイト)ゴムゴムートン
PerformapalGumgumouton-TDIL-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトゴムゴムートン
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ゴムゴムートン
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Gomugomūton
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Gumgumouton
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 고무고무튼
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 1
 Loại Beast / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 900 / 2400
 Mã số 08384771
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác