FANDOM


Performapal Hip Hippo
EM(エンタメイト)ディスカバー・ヒッポ
PerformapalHipHippo-YS16-EN-C-1E
 Tên Việt Hành Giả Hà Mã Khám Phá
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトディスカバー・ヒッポ
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ディスカバー・ヒッポ
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Disukabā Hippo
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Discover Hippo
 Tên Hàn E(엔터)M(메이트) 디스커버 히포
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 800
 Mã số 41440148
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.