FANDOM


Performapal Hip Hippo
EM(エンタメイト)ディスカバー・ヒッポ
PerformapalHipHippo-YS16-EN-C-1E
 Tên Việt Hành Giả Hà Mã Khám Phá
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトディスカバー・ヒッポ
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ディスカバー・ヒッポ
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Disukabā Hippo
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Discover Hippo
 Tên Hàn E(엔터)M(메이트) 디스커버 히포
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 800
 Mã số 41440148
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác