Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Performapal Inflater Tapir

7.577bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Performapal Inflater Tapir
EM(エンタメイト)バリアバルーンバク
PerformapalInflaterTapir-TDIL-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトバリアバルーンバク
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
バリアバルーンバク
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Baria Barūn Baku
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Barrier Balloon Tapir
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 베리어벌룬 바쿠
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG WIND.svg
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 2000
 Mã số 71985676
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên