FANDOM


Performapal Inflater Tapir
EM(エンタメイト)バリアバルーンバク
PerformapalInflaterTapir-TDIL-EN-C-1E
 Tên Việt Hành Giả Bóng Hình Lợn Vòi
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトバリアバルーンバク
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
バリアバルーンバク
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Baria Barūn Baku
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Barrier Balloon Tapir
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 베리어벌룬 바쿠
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 2000
 Mã số 71985676
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác