FANDOM


Performapal Kaleidoscorp
EM(エンタメイト)カレイドスコーピオン
EntermateKaleidoScorpion
Nhóm liên quan Performapal
Loại bài Quái thú Dao động
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Giới hạn Dao động PendulumScale4
Chủng Insect/Pendulum/Effect
ATK/DEF 100/2300
Mã số 78835747
Loại Hiệu ứng Continuous, Ignition
Mô tả Lá bài
H.ứng Dao động : Tất cả quái thú loại QUANG bạn điều khiển tăng thêm 300 ATK.
H.ứng Quái thú : Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa bạn điều khiển; lượt này, nó có thể tấn công tất cả các quái thú đã được triệu hồi đặc biệt của đối thủ trong một lần.
English Description
Pendulum Effect : All LIGHT monsters you control gain 300 ATK.
Monster Effect : Once per turn: You can target 1 face-up monster you control; this turn, it can attack all Special Summoned monsters your opponent controls, once each.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên