FANDOM


Performapal King Bear
EM(エンタメイト)キングベアー
PerformapalKingBear-YS16-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトキングベアー
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
キングベアー
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Kingu Beā
 Tên Nhật (Dịch) Entermate King Bear
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 7
 Loại Beast-Warrior / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1000
 Mã số 67808837
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác