FANDOM


Performapal King Bear
EM(エンタメイト)キングベアー
PerformapalKingBear-YS16-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトキングベアー
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
キングベアー
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Kingu Beā
 Tên Nhật (Dịch) Entermate King Bear
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 7
 Loại Beast-Warrior / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1000
 Mã số 67808837
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.