Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Performapal Life Swordsman

7.555bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Performapal Life Swordsman
EM(エンタメイト)ライフ・ソードマン
PerformapalLifeSwordsman-TDIL-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトライフ・ソードマン
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ライフ・ソードマン
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Raifu Sōdoman
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Life Swordsman
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 라이프 스워드맨
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 07268133
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên