FANDOM


Performapal Life Swordsman
EM(エンタメイト)ライフ・ソードマン
PerformapalLifeSwordsman-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトライフ・ソードマン
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ライフ・ソードマン
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Raifu Sōdoman
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Life Swordsman
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 라이프 스워드맨
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 07268133
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác