FANDOM


Performapal Longphone Bull
EM(エンタメイト)ロングフォーン・ブル
PerformapalLongphoneBull-YS16-EN-SR-1E
 Tên Việt Hành Giả Viễn Thoại Ngưu
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトロングフォーン・ブル
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ロングフォーン・ブル
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Rongufōn Buru
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Longphone Bull
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 롱폰 불
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 92170894
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác