FANDOM


Performapal Longphone Bull
EM(エンタメイト)ロングフォーン・ブル
PerformapalLongphoneBull-YS16-EN-SR-1E
 Tên Việt Hành Giả Viễn Thoại Ngưu
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトロングフォーン・ブル
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ロングフォーン・ブル
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Rongufōn Buru
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Longphone Bull
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 롱폰 불
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 92170894
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.