Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Performapal Odd-Eyes Light Phoenix

7.238bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Performapal Odd-Eyes Light Phoenix
EM(エンタメイト)オッドアイズ・ライトフェニックス
PerformapalOddEyesLightPhoenix-SHVI-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトオッドアイズ・ライトフェニックス
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
オッドアイズ・ライトフェニックス
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Oddoaizu Raito Fenikkusu
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Odd-Eyes Light Phoenix
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 3
 Loại Winged Beast / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1000
 Mã số 59762399
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên