FANDOM


Performapal Odd-Eyes Unicorn
EM(エンタメイト)オッドアイズ・ユニコーン
PerformapalOddEyesUnicorn-SHVI-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトオッドアイズ・ユニコーン
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
オッドアイズ・ユニコーン
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Oddoaizu Yunikōn
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Odd-Eyes Unicorn
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 8
 Loại Beast / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 600
 Mã số 86157908
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên