FANDOM


Performapal Radish Horse
EM(エンタメイト)ラディッシュ・ホース
PerformapalRadishHorse-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトラディッシュ・ホース
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ラディッシュ・ホース
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Radisshu Hōsu
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Radish Horse
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 래디시 호스
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 3
 Loại Plant / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 2000
 Mã số 71863024
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.