Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Performapal Rain Goat

7.194bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Performapal Rain Goat
EM(エンタメイト)レインゴート
PerformapalRainGoat-BOSH-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトレインゴート
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
レインゴート
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Reingōto
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Rain Goat
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 16617334
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên