FANDOM


Performapal Sellshell Crab
EM(エンタメイト)オオヤヤドカリ
PerformapalSellshellCrab-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトオオヤヤドカリ
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
オオヤヤドカリ
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Ooyayadokari
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Hermit Crab Landlord
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 2
 Loại Aqua / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 2500
 Mã số 23377694
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.