FANDOM


Performapal Skeeter Skimmer
EM(エンタメイト)アメンボート
EntermateAmenboat
Nhóm liên quan Performapal
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Insect/Effect
ATK/DEF 500/1600
Mã số 42562690
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này ở thế công và bị chọn là mục tiêu tấn công: Bạn có thể chuyển lá bài này về Thế Thủ mặt ngửa và nếu làm vậy, vô hiệu đòn tấn công đó.
English Description
When this face-up Attack Position card is targeted for an attack: You can change this card to face-up Defense Position, and if you do, negate that attack.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên