FANDOM


Performapal Sleight Hand Magician
EM(エンタメイト)スライハンド・マジシャン
PerformapalSleightHandMagician-YS16-EN-UR-1E
 Tên Việt Hành Giả Pháp Sư Xảo Biện
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトスライハンド・マジシャン
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
スライハンド・マジシャン
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Suraihando Majishan
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Sleight Hand Magician
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 20403123
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.