Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Performapal Sleight Hand Magician

7.155bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Performapal Sleight Hand Magician
EM(エンタメイト)スライハンド・マジシャン
PerformapalSleightHandMagician-YS16-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Hành Giả Pháp Sư Xảo Biện
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトスライハンド・マジシャン
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
スライハンド・マジシャン
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Suraihando Majishan
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Sleight Hand Magician
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 20403123
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên