FANDOM


Performapal Springoose
EM(エンタメイト)スプリングース
PerformapalSpringoose-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトスプリングース
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
スプリングース
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Supuringūsu
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Springoose
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 2400
 Mã số 00128454
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác