FANDOM


Performapal Teeter Totter Hopper
EM(エンタメイト)ギッタンバッタ
PerformapalTeeterTotterHopper-YS16-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトギッタンバッタ
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ギッタンバッタ
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Gittanbatta
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Teeter Totter Hopper
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 1200
 Mã số 29169993
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên