FANDOM


Performapal Teeter Totter Hopper
EM(エンタメイト)ギッタンバッタ
PerformapalTeeterTotterHopper-YS16-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトギッタンバッタ
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ギッタンバッタ
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Gittanbatta
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Teeter Totter Hopper
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 1200
 Mã số 29169993
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác