FANDOM


Performapal Trampolynx
EM(エンタメイト)トランポリンクス
PerformapalTrampolynx-NECH-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトトランポリンクス
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
トランポリンクス
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 4
 Loại Beast / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 300
 Mã số 43241495
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác