FANDOM


Performapal Trampolynx
EM(エンタメイト)トランポリンクス
PerformapalTrampolynx-NECH-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトトランポリンクス
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
トランポリンクス
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 4
 Loại Beast / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 300
 Mã số 43241495
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.