FANDOM


Performapal Turn Toad
EM(エンタメイト)ヒックリカエル
EntermateTiptoad
Nhóm liên quan Performapal
Loại bài Quái thú Dao động
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Giới hạn Dao động PendulumScale3
Chủng Aqua/Pendulum/Effect
ATK/DEF 0/800
Mã số 04239451
Loại Hiệu ứng Ignition, Ignition
Mô tả Lá bài
H.ứng Dao động : Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa trên sân; chuyển đổi giữa ATKDEF hiện tại của nó cho đến hết lượt này.
H.ứng Quái thú : Một lần trong lượt, vào Lượt Chiến đấu của bạn (trừ lúc trong Bước Thiệt hại): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú bạn điều khiển; chuyển tư thế chiến đấu của nó, và nếu làm vậy, chuyển đổi ATK và DEF hiện tại của nó cho đến hết lượt này.
English Description
Pendulum Effect : Once per turn: You can target 1 face-up monster on the field; switch its current ATK and DEF until the end of this turn.
Monster Effect : Once per turn, during your Battle Phase (except during the Damage Step): You can target 1 monster you control; change its battle position, and if you do, switch its current ATK and DEF until the end of this turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên