FANDOM


Performapal Uni
EM(エンタメイト)ユニ
PerformapalUni-DRL3-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトユニ
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ユニ
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Yuni
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Uni
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1500
 Mã số 07714344
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác