FANDOM


Performapal Uni
EM(エンタメイト)ユニ
PerformapalUni-DRL3-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトユニ
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ユニ
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Yuni
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Uni
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1500
 Mã số 07714344
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.