FANDOM


Performapal Whim Witch
EM(エンタメイト)ウィム・ウィッチ
PerformapalWhimWitch-INOV-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトウィム・ウィッチ
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ウィム・ウィッチ
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Wimu Wicchi
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Whim Witch
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 윔 위치
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 4
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 800
 Mã số 64450427
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên