Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Performapal Whip Snake

7.194bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Performapal Whip Snake
EM(エンタメイト)ウィップ・バイパー
EntermateWhipViper.png
Nhóm liên quan Performapal
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Reptile/Effect
ATK/DEF 1700/900
Mã số 79967395
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt, vào Lượt Chính của đôi bên: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa trên sân; chuyển đổi ATKDEF hiện tại của nó cho đến hết lượt này.
English Description
Once per turn, during either player's Main Phase: You can target 1 face-up monster on the field; switch its current ATK and DEF until the end of this turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên