FANDOM


Personal Spoofing
  • Nhật: パーソナル・スプーフィング
  • Romaji: Pāsonaru Supūfingu
  • Việt: Đạo Mạo Nhân Xưng
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Continuous.svg Duy trì

Loại Hiệu ứng

Một lần trong lượt: Bạn có thể xáo trộn 1 lá bài "Altergeist" từ tay của bạn hoặc ngửa mặt trên sân của bạn vào Bộ bài Chính; thêm 1 quái thú "Altergeist" từ Bộ bài vào tay của bạn.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Personal Spoofing Once per turn: You can shuffle 1 "Altergeist" card from your hand or face-up from your field into the Main Deck; add 1 "Altergeist" monster from your Deck to your hand.
Nhật ①:1ターンに1度、手札及び自分フィールドの表側表示のカードの中から、「オルターガイスト」カード1枚を持ち主のデッキに戻して発動できる。デッキから「オルターガイスト」モンスター1体を手札に加える。