Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Peten the Dark Clown

7.248bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Peten the Dark Clown
(やみ)(どう)()()のペーテン
PetentheDarkClown-DPKB-EN-R-UE.png
 Tên Nhật (Kana)
やみ・
どう
しのペーテン
 Tên Nhật (Chuẩn)
やみ
・道
どう
のペーテン
 Tên Nhật (rōmaji) Yami Dōkeshi no Pēten
 Tên Hàn 어둠의 어릿광대 페텐
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1200
 Mã số 52624755
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên