FANDOMPhantasm Emperor Trilojig
  • Nhật: 幻魔帝トリロジーグ
  • Romaji: Genmatei Torirojīgu
  • Việt: Tam Ảo Ma Hoàng Trilojig
Hệ

???

Loại
Cấp sao

10 ★★★★★★★★★★

CÔNG / THỦ

4000 / 4000

Khi một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ, gây thiệt hại cho đối thủ bằng với CÔNG của một quái thú đối thủ.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Phantasm Emperor Trilojig When a monster is Special Summoned from the GY, inflict damage to your opponent equal to the ATK of an opponent’s monster.

Hình ảnh khác