FANDOM


Phantasmal Martyr Token
(げん)()(じゅん)(きょう)(しゃ)トークン
PhantasmalMartyrToken-DAR-EN-VG
 Tên Nhật (Kana)
げん
まの
じゅん
きょう
しゃトークン
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
の殉
じゅん
きょう
しゃ
トークン
 Tên Nhật (rōmaji) Genma no Junkyōsha Tōkun
 Tên Nhật (Dịch) Phantasmal Demon Martyr Token
 Loại bài Quái thú Thế thân
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend / Token
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Triệu hồi từ hiệu ứng của
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác