FANDOM


Phantom Fortress Enterblathnir
幻子力空母(ミラージュフォートレス)エンタープラズニル
PhantomFortressEnterblathnir-PRIO-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
幻子力空母
ミラージュフォートレスエンタープラズニル
 Tên Nhật (Chuẩn) 幻子力空母
ミラージュフォートレス
エンタープラズニル
 Tên Hàn 미라지포트리스 엔터프라즈닐
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ PHONG WIND.svg
 Hạng sao 9 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2900 / 2500
 Mã số 95113856
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên